سایت یوفا تیم برتر یورو ۲۰۱۶ را با نظر کارشناسان خود مشخص کرد.پرتغال به عنوان قهرمان مسابقات در تیم برتر یورو چهار نماینده دارد. آلمان سه نماینده دارد و ولز و فرانسه

...