نحوه ورود عجیب تماشاگران

فوتبال ایران
ازاتفاقات عجیب بازی ملوان با پرسپولیس نحوه ورود عجیب تماشاگران بود.

 

عده اي از هواداران ملوان به طرز عجیبی وارد ورزشگاه شدند و از دیوار ورزشگاه خود را وارد ورزشگاه کردند.

Donyaye Varzesh Toronto
با عضویت در خبرنامه دنیای ورزش از برگزیده خبرها و رویدادها ی مهم با خبر شوید