خودزنی احمقانه کوراش کار ایرانی کارش را به بیمارستان کشاند

ورزش ایران

 محمد ملک محمدی بعد از شکست به حریف افغانی خودزنی کرد و سرش را به دیوار کوبید.

Rahpad MOHAJERAT

 

در رفتاری ناشایست محمد ملک محمدی کوراش کار ایرانی که با باخت از حریف افغانستانی حذف شد، سرش را به دیوار کوبید و روی زمین افتاد و کارش به فیکسر و بیمارستان کشید. حتی اگر او به داوری اعتراض داشت هم چنین رفتار ناپسندی زیبنده نام ایران نیست.

 

با عضویت در خبرنامه دنیای ورزش از برگزیده خبرها و رویدادها ی مهم با خبر شوید