این روزها عکس گرفتن مهدی رحمتی در اردوی پیش فصل استقلال در ارمنستان با یک هوادار فوتبال که با دامن کوتاه با بازیکنان استقلال از جمله کاپیتان استقلال عکس یادگاری انداخته سوژه مطبوعات و نقل محافل است.

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...